Как да изберете правилното масло

Изборът на подходящо моторно масло е сложен и деликатен процес. Той се ръководи от разнообразните експлоатационни и икономически фактори. От правилният избор зависят надеждната и безотказна работа на двигателите, тяхната дълготрайност и икономичност, опазването на околната среда. Немаловажна е и финансовата страна на проблема. Правилният подбор на моторното масло се състои в избор на вискозитетен…