Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на WWW.AUTO-MASLA.COM при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което WWW.AUTO-MASLA.COM изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, WWW.AUTO-MASLA.COM не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя. 
След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от WWW.AUTO-MASLA.COM по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на WWW.AUTO-MASLA.COM, както и да получават информация за продукти и услуги на WWW.AUTO-MASLA.COM на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на WWW.AUTO-MASLA.COM чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от WWW.AUTO-MASLA.COM за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в магазина на “АУТО МАСЛА” ООД. WWW.AUTO-MASLA.COM уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. WWW.AUTO-MASLA.COM си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.