Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта на „АУТО МАСЛА“ ЕООД. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за онлайн покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “АУТО МАСЛА” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта. Аuto-masla.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и  без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Auto-masla.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.