Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „АУТО МАСЛА“ ЕООД от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.auto-masla.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от  „АУТО МАСЛА“ ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.auto-masla.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на www.auto-masla.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. „АУТО МАСЛА“ ЕООД е дружество, регистрирано  в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, с. Бусманци, ул. „Крива ливада“ №3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204898288.

 

 1. Условия за използване на Сайта на www.auto-masla.com :

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че www.auto-masla.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното  доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) в Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани в Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез онлайн системата за покупки. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.auto-masla.com се задължава да съобщи на Потребителя на предоставения от него и-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя.

 

 1. Задължения на Потребителя при регистриране:

За целите на използване на Сайта www.auto-masla.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.auto-masla.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и www.auto-masla.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

 1. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на www.auto-masla.com:

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на www.auto-masla.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че Потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което www.auto-masla.com изпълни неточно заявената от Потребителя поръчка, www.auto-masla.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от „АУТО МАСЛА“ ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на www.auto-masla.com, както и да получават информация за продукти и услуги на www.auto-masla.com на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на www.auto-masla.com чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.auto-masla.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в магазина на “АУТО МАСЛА” ЕООД. Дружеството уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от него Лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели. www.auto-masla.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, по искане на МВР, съдилища и прокуратура и юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

 

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях:

„АУТО МАСЛА“ ЕООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „АУТО МАСЛА“ ЕООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. „АУТО МАСЛА“ ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между дружеството „АУТО МАСЛА“ ЕООД и лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права „АУТО МАСЛА“ ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от www.auto-masla.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на „АУТО МАСЛА“ ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. Предоставените препратки на от www.auto-masla.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и по отношение на използването на препратката извън Сайта на www.auto-masla.com настоящите Общи условия не се прилагат. „АУТО МАСЛА“ ЕООД не контролира горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия „АУТО МАСЛА“ ЕООД информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и „АУТО МАСЛА“ ЕООД не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

 

 1. Представяни стоки и услуги на Сайта:

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи; В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. „АУТО МАСЛА“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. „АУТО МАСЛА“ ЕООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, спецификации на автомобилните производители;

Всички, посочени в сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. „АУТО МАСЛА“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за онлайн покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

 

 1. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.auto-masla.com:

Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта на „АУТО МАСЛА“ ЕООД. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за онлайн покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „АУТО МАСЛА“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта. „АУТО МАСЛА“ ЕООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и  без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена,  www.auto-masla.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

 1. Доставка на закупени стоки:

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките от 24 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен  при  официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в  посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. „АУТО МАСЛА“ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката. Цената на доставката може да варира в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Докато извършвате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще забележите празно поле “Забележки”. В това поле имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. „АУТО МАСЛА“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща за извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от „АУТО МАСЛА“ ЕООД информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Доставката се извършва:

 1. Доставка до вратата на апартамента или офиса за сгради, въведени в експлоатация и притежаващи работещ асансьор;
 2. Доставка до вратата на двора, при къщи с дворно място или до вратата на къщата при къщи без дворно място;
 3. Доставка до входа на сградата, когато тя не е въведена в експлоатация или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.

„АУТО МАСЛА“ ЕООД не носи отговорност  за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или  поради независещи от „АУТО МАСЛА“ ЕООД обстоятелства. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставката, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера  и незабавно да уведоми наш сътрудник на тел.: 0876/680-280. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен  и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от фирмата на тел.: 0876/680-280, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. В случаите, когато от „АУТО МАСЛА“ ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „АУТО МАСЛА“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „АУТО МАСЛА“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на фирмата на тел.: 0876/680-280. „АУТО МАСЛА“ ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. „АУТО МАСЛА“ ЕООД извършва доставки чрез подизпълнител/и на територията на България, Румъния и Унгария.

 

 1. Заплащане на закупени стоки и услуги:

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.auto-masla.com или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на  доставената стока съгласно потвърдената поръчка. При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на „АУТО МАСЛА“ ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума,  „АУТО МАСЛА“ ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена,  „АУТО МАСЛА“ ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14  (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, „АУТО МАСЛА“ ЕООД се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, „АУТО МАСЛА“ ЕООД автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

 

 1. Отказ от закупена стока:

Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. При покупка от www.auto-masla.com този срок се удължава на 14 (четиринадесет) дни. В този случай „АУТО МАСЛА“ ЕООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от „АУТО МАСЛА“ ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. Потребителят е длъжен да предостави касов бон със стокова разписка или фактура и гаранционна карта към върнатите продукти. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на „АУТО МАСЛА“ ЕООД.

При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.

 

 1. Гаранция:

В описанието на всеки продукт е обозначен гаранционният срок на съответния продукт, който е съгласуван от неговия производител, както и специфичните условия за рекламацията на продукта, ако последният е посочил такива. Продукти с необозначен срок на годност не притежават гаранция!

Гаранционни условия

Продуктите, предлагани от „АУТО МАСЛА“ ЕООД, за които е приложимо, ползват гаранция от  12 или 24 месеца, съгласно българското законодателство и търговската политика на производителя.

 

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от „АУТО МАСЛА“ ЕООД или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:

*адрес и телефон на оторизираните сервизи

*гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители

*гаранционен срок на закупената стока

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите Чл. 125. (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2021 г.) (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

При повреда на продукт с гаранционна карта на „АУТО МАСЛА“ ЕООД в рамките на гаранционния срок, продуктът се изпраща (или занася) до офиса на „АУТО МАСЛА“ ЕООД за сметка на клиента. Срокът за рекламация на продукта е 30-дневен от датата на получаване от служител на „АУТО МАСЛА“ ЕООД.  След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента за негова сметка. Връщането се осъществява посредством куриер или клиентът посещава офиса на дружеството.

За продукти с гаранционна карта от производителя са валидни гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове се приемат единствено продукти с оригинални гаранционни карти, с които е получен продуктът. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде призната гаранцията.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

При липсата на някой от документите, придружаващи продукта „АУТО МАСЛА“ ЕООД може да откаже приемането на рекламацията!

За допълнителна информация можете да се свържете с „АУТО МАСЛА“ ЕООД на тел. 0876/680-280 или и-мейл office@auto-masla.com

 

 1. Други:

„АУТО МАСЛА“ ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. „АУТО МАСЛА“ ЕООД си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта www.auto-masla.com администрира този Сайт и неговото приложение е валидно за територията на Република България и Европейския съюз. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез Сайта на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел онлайн на тел.: 0876/680-280, в рамките на работното време: от 10:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък, събота 10:00 до 12:30 часа. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. „АУТО МАСЛА“ ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. При използване на Сайта на www.auto-masla.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА WWW.AUTO-MASLA.COM С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА WWW.AUTO-MASLA.COM, КАКТО И  С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА!