Онлайн платформата WWW.AUTO-MASLA.COM предоставя на своите клиенти избор от няколко варианта за плащане на направената поръчка. При извършване на заплащане в брой или с наложен платеж на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на WWW.AUTO-MASLA.COM или на неговият представител, подизпълнител или куриер, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. При заплащане по банков път, „АУТО МАСЛА“ ЕООД след предоставени данни от Потребителя генерира проформа-фактура, която изпраща на клиента по имейл, Потребителят депозира сума, равна на стойността на поръчаната стока. След потвърждение от „АУТО МАСЛА“ ЕООД, за успешно завършена банкова транзакция по сметката на дружеството, последното генерира фактура и извършва доставката на поръчаните стоки. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, „АУТО МАСЛА“ ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че Потребителят избере да закупи стоките с потребителски кредит, след потвърждение от банковата институция към „АУТО МАСЛА“ ЕООД, последният подготвя и изпраща поръчаните стоки на Потребителя.