В описанието на всеки продукт е обозначен гаранционният срок на съответния продукт, който е съгласуван от неговия производител, както и специфичните условия за рекламацията на продукта, ако последният е посочил такива. Продукти с необозначен срок на годност не притежават гаранция!

Гаранционни условия

Продуктите, предлагани от „АУТО МАСЛА“ ЕООД, за които е приложимо, ползват гаранция от  24 месеца, съгласно българското законодателство и търговската политика на производителя.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от „АУТО МАСЛА“ ЕООД или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:

  • адрес и телефон на оторизираните сервизи
  • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
  • гаранционен срок на закупената стока

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите Чл. 125. (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2021 г.) (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

При повреда на продукт с гаранционна карта на „АУТО МАСЛА“ ЕООД в рамките на гаранционния срок, продуктът се изпраща (или занася) до офиса на „АУТО МАСЛА“ ЕООД за сметка на клиента. Срокът за рекламация на продукта е 30-дневен от датата на получаване от служител на „АУТО МАСЛА“ ЕООД.  След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента за негова сметка. Връщането се осъществява посредством куриер или клиентът посещава офиса на дружеството.

За продукти с гаранционна карта от производителя са валидни гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове се приемат единствено продукти с оригинални гаранционни карти, с които е получен продуктът. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде призната гаранцията.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

При липсата на някой от документите, придружаващи продукта „АУТО МАСЛА“ ЕООД може да откаже приемането на рекламацията!

За допълнителна информация можете да се свържете с „АУТО МАСЛА“ ЕООД на тел. 0876 680 280 или и-мейл office@auto-masla.com